top of page
Body 09 Cancer.jpg

Klimaat en de Noordzee - vroeger en nu

block bleu.jpg
calendar icon.png

24 May 2023

Start

19:00

Location icon.png

KAAP Kaffee

Koning Boudewijnpromenade (Zeedijk) 10,
8400 Oostende

3€

LANGUAGE |

2000px-Statenvlag.svg.png

PRICE |

promethera.jpg
promethera.jpg
promethera.jpg
promethera.jpg
promethera.jpg
promethera.jpg

In de driedelige lezingenreeks ‘Hoe gezond is onze Noordzee’ zoomen Vlaamse mariene wetenschappers in op de toestand van ons eigen stukje zee. De laatste lezing handelt over klimaatverandering en de gevolgen hiervan. Hoe meten wetenschappers dit in kustgebieden? Kunnen we historische gebeurtenissen in onze Noordzee linken aan een veranderend klimaat? En vooral, welke lessen leren we daaruit voor de toekomst?

Testerep: het verhaal van een verdronken middeleeuws kusteiland en wat ons dit leert voor de toekomst

Dr. Soetin Vervust

Landschapsarcheologe, Vrije Universiteit Brussel – Multidisciplinary Archaeological Research Institute (VUB – MARI)

De kustlijn van Westende, Middelkerke en Oostende lag ooit veel verder in zee. Tijdens de middeleeuwen verdwenen volledige stukken land onder de golven. Kwam dat toen al door de stijgende zeespiegel of was er meer aan de hand? Een verhaal over de lessen die we kunnen trekken uit het verleden om onze kust in de toekomst beter te beschermen tegen het stijgende water.

Spaceship Landing on Earth
Damya-Laoui.png

Artistiek Intermezzo: De Coelacant: een vis uit andere tijden

Thomas Ryckewaert

Op 22 december 1938 haalt een vissersbootje voor de kust van Zuid-Afrika de netten op. De kapitein van het schip trekt bleek weg wanneer een enorme, donkerblauwe vis tussen zijn vangst verschijnt. Een vreemd wezen, iets wat hij in dertig jaar vissen nog nooit heeft gezien. Wanneer de vissenkenner James Smith wordt opgetrommeld kan die zijn ogen niet geloven: voor hem ligt een fossiel. Een levend fossiel. Bioloog en theatermaker Thomas Ryckewaert brengt het onwaarschijnlijke verhaal van de wetenschappelijke vondst van de 20ste eeuw. Meer info: https://thomasryckewaert.be/

57094387_10156487915358661_4266773365437
Nele Vandersickel.jpg

De Noordzee en de koolstofcyclus

Dr. Peter Landschützer

Klimaatonderzoeker en onderzoeksdirecteur, Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

Sinds de industriële revolutie produceert de mens koolstofdioxide (CO2). Een van de voornaamste opslagplaatsen van CO2 is de oceaan. Vooral kustgebieden hebben te leiden onder klimaatverandering. Denk maar aan mariene hittegolven, een tekort aan zuurstof of verzuring. Om het effect van klimaatverandering op mariene organismen beter te kunnen inschatten, moeten we de wereldwijde koolstofcyclus in de oceaan en de verdeling van energie beter begrijpen. Het VLIZ-observatiesysteem draagt hieraan bij door klimaatgegevens te verzamelen en beleidsmakers en de industrie te informeren.

56669529_10156487915153661_3657808927703
Patrice D. Cani.jpg

bottom of page