top of page
/Back to
Body 09 Cancer.jpg

Een technische blik op de stad van morgen

block bleu.jpg
calendar icon.png

20 May 2019

Start

19:30

End

21:00 (more or less) 

Location icon.png

Utopiacafé

Utopia 1,
9300 Aalst

Wheelchair accessible

3€

LANGUAGE |

2000px-Statenvlag.svg.png

PRICE |

promethera.jpg
promethera.jpg
promethera.jpg
promethera.jpg
promethera.jpg
promethera.jpg

Hoe zal de stad van morgen onze toekomst bepalen? Op welke manier kunnen we er ons van verzekeren dat de stad van morgen leefbaar zal zijn en blijven? Tegen 2050 zal tweederde van de wereldbevolking in steden wonen. Het spreekt voor zich dat onze steden er anders zullen uitzien. Technologische innovaties veranderen de manier waarop wij onze steden bouwen en met de komst van artificiële intelligentie worden steden slimmer. Drie wetenschappers laten hier hun licht op schijnen, telkens vanuit een andere invalshoek.

Hoe kan een stad groeien op een leefbare manier?

Marie-Leen Verdonck

Advisor

Antea Group

70 jaar geleden woonden er 2,5 miljard mensen op onze planeet. Nu zijn we met 3 keer zoveel en reeds 50% woont in steden. Dit is goed nieuws want een stad is de meest duurzame leefvorm. Er zijn wel nog enkele struikelblokken die de stad soms minder aantrekkelijk maken dan het buitengebied: slechte luchtkwaliteit, een woningaanbod dat niet is afgestemd op de vraag, wateroverlast bij overmatige neerslag, en tot slot, de focus van mijn werk, verzengende hitte tijdens hittegolven. Een doorgedreven, structurele verandering van ons stedelijk weefsel kan antwoorden bieden op de deze problemen.

collaboration_whiteArtboard 1_edited_edited_edited.jpg

Woon zoals je leeft: flexibel

Nathan Van Den Bossche

Associate Professor

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Universiteit Gent

De Universiteit Gent werd geselecteerd om deel te nemen aan de prestigieuze Solar Decathlon competitie in Boedapest. Daarbij worden de universiteitsstudenten uitgedaagd om een energiezuinig en duurzaam gebouw te ontwerpen, bouwen, en demonstreren. De universiteit heeft daarbij resoluut gekozen voor een concept rond flexibiliteit: een veranderlijk en circulair bouwsysteem, in combinatie met een intelligente Internet-of-Things sturing voor technieken. Met “the Mobble” introduceren de studenten een nieuw concept waarmee ze de wedstrijd willen winnen!

collaboration_whiteArtboard 1_edited_edited_edited.jpg

Bouwen met schimmels

Lars De Laet

Associate Professor

Architectural Engineering, Vrije Universiteit Brussel

Tien miljard. Dat is het duizelingwekkende aantal mensen dat binnen 20 jaar op deze planeet zal leven en waarvan het grootste deel in steden zal wonen. Als je weet dat de bouwsector wereldwijd de grootste consument van natuurlijke grondstoffen is en bovendien verantwoordelijk is voor de grootste afvalstromen, dan begrijp je dat we hier voor een uitdaging staan. Professor Lars De Laet van de Vrije Universiteit Brussel is burgerlijk ingenieur-architect en zal toelichten hoe we deze uitdaging kunnen aangaan dankzij robotisering en het zelf kweken van nieuwe biomaterialen op basis van schimmels.

collaboration_whiteArtboard 1_edited_edited_edited.jpg
bottom of page