top of page
/Back to
Body 09 Cancer.jpg

Historische vervuiling van de Noordzee: waar staan we nu

block bleu.jpg
calendar icon.png

22 May 2023

Start

19:00

End

21:00 (more or less) 

Location icon.png

KAAP Kaffee

Koning Boudewijnpromenade (Zeedijk) 10,
8400 Oostende

3€

LANGUAGE |

2000px-Statenvlag.svg.png

PRICE |

promethera.jpg
promethera.jpg
promethera.jpg
promethera.jpg
promethera.jpg
promethera.jpg

In de driedelige lezingenreeks ‘Hoe gezond is onze Noordzee’ zoomen Vlaamse mariene wetenschappers in op de toestand van ons eigen stukje zee. Beginnen doen we met de al langer gekend vormen van vervuiling. Denk maar aan pesticiden, PCBs, zware metalen of olie. Maar evengoed de bacteriologische kwaliteit van het zeewater. Vormen deze nog een bedreiging en waar staan we vandaag?

De vervuiling van de Noordzee, een historisch en toekomstperspectief

Prof. dr. Ronny Blust

Vicerector Onderzoek en gewoon hoogleraar Onderzoeksgroep Ecosphere, Departement Biologie, Universiteit Antwerpen

De Noordzee is deel van een zeer dicht bevolkte en actieve regio en staat daardoor onder sterke druk. Het complexe en kwetsbare ecosysteem wordt zowel via rivieren, de atmosfeer en andere bronnen blootgesteld aan tal van vervuilende stoffen die een continue uitdaging vormen. Met welke stoffen hebben we te maken en welke effecten veroorzaken ze. We plaatsen dit in een historisch perspectief en bekijken de evolutie van de toestand vanuit het verleden naar het heden en de toekomst.

collaboration_whiteArtboard 1_edited_edited_edited.jpg

Bacteriologische kwaliteit van de Noordzee

Joachim Pelicaen

Verantwoordelijke evaluatie waterkwaliteit, Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM)

De Vlaamse Milieumaatschappij volgt al vele jaren de bacteriologische kwaliteit van het kustwater op. Er wordt gebruik gemaakt van staalnamen en modellering. In deze lezing wordt uitgelegd hoe VMM en AZG deze gegevens gebruiken om de gezondheid van de bader te beschermen.

collaboration_whiteArtboard 1_edited_edited_edited.jpg

collaboration_whiteArtboard 1_edited_edited_edited.jpg
bottom of page