top of page
/Back to
Body 09 Cancer.jpg

Samenwerking tussen mens en machine

block bleu.jpg
calendar icon.png

21 May 2019

Start

19:00

End

21:00 (more or less) 

Location icon.png

Kassa 4

Ossenmarkt 21, 2000 Antwerpen

3€

LANGUAGE |

2000px-Statenvlag.svg.png

PRICE |

promethera.jpg
promethera.jpg
promethera.jpg
promethera.jpg
promethera.jpg
promethera.jpg

Gaan robots de wereld overnemen? Zullen computers ooit dé wetenschappers kunnen worden die voor ons nieuwe medicijnen zullen uitvinden? Hoe ontwerpen we systemen met een fenomenale complexiteit door fysische (bv. mechanische, elektrische), software en netwerk componenten te combineren? Vroeger was Artificiële Intelligentie Science Fiction, nu is het waarschijnlijk een stuk gewoner dan je denkt! Onze wetenschappers vertellen je er alles over.

Zijn computers intelligenter dan ons (aan het worden)?

Steven Latré

University of Antwerp, Faculty of Sciences

Gaan robots de wereld overnemen? Moeten we bang zijn voor robots? Wanneer worden zelfrijdende auto's op grote schaal gebruikt? Artificiële Intelligentie evolueert razendsnel. En dat roept vragen op. Voor welke trends moeten we oog hebben anno 2019? Hoe maken we de vertaalslag naar deze nieuwe, technologische en datagedreven wereld? En welk futuristisch toekomstscenario wordt straks misschien realiteit? Steven Latré, professor bij de onderzoeksgroep IDLab van de Universiteit Antwerpen vertelt er je alles over.

collaboration_whiteArtboard 1_edited_edited_edited.jpg

Zullen computers voor ons ooit nieuwe geneesmiddelen kunnen ontwerpen?

Hans De Winter

University of Antwerp, Faculty of Pharmaceutical, Biomedical and Veterinary Sciences

Zullen computers ooit dé wetenschappers kunnen worden die voor ons nieuwe medicijnen zullen uitvinden? Waar staan we nu al, en wat is er nog nodig voordat dit doel bereikt zal worden? Tijdens deze Pint of Science wordt dit toegelicht.

collaboration_whiteArtboard 1_edited_edited_edited.jpg

Cyber-Fysische Systemen ontwerpen met modelbouw en simulatie.

Hans Vangheluwe

University of Antwerp

De systemen die we ontwerpen door fysische (mechanische, elektrische, hydraulische, ...), software en netwerk componenten te combineren hebben een fenomenale complexiteit. We exploreren anecdotisch de essentie van die complexiteit en bekijken hoe we die met modelleren en simuleren toch nog de baas kunnen. Dit leidt tot nieuwe ontwerpen die steeds meer "organisch" worden.

collaboration_whiteArtboard 1_edited_edited_edited.jpg
bottom of page