top of page
/Back to
Body 09 Cancer.jpg

The laws of nature

block bleu.jpg
calendar icon.png

21 May 2019

Start

19:30

End

21:00 (more or less) 

Location icon.png

De Republiek

Sint-Jakobsstraat 36,
8000 Brugge

3€

LANGUAGE |

2000px-Statenvlag.svg.png

PRICE |

promethera.jpg
promethera.jpg
promethera.jpg
promethera.jpg
promethera.jpg
promethera.jpg

Mens en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar kan diezelfde natuur ons ook waarschuwen bij klimaatsveranderingen? Kunnen we de wereld redden door prei zijwaarts te zaaien? In welke mate veranderde de mens het landschap in het Brugse Vrije de laatste 500 jaar? Een avond met de voeten op de grond!

De stem van bomen in een wereld van klimaatverandering

Kathy Steppe

Professor

Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Een wereldwijd netwerk van pratende bomen om gericht de effecten van klimaatverandering te bestuderen. Dit idee staat centraal tijdens deze Pint of Science.
Gezonde bomen zijn cruciaal in onze samenleving. Zij leveren verschillende diensten en regelen lokaal het klimaat. Maar veranderingen in klimaat beïnvloeden de vitaliteit van bomen. We leggen uit hoe bomen praten en tweeten, hoe zij extreme weersfenomenen zoals droogte, hitte of verhoogde CO2 ervaren, en waarom een wereldwijd netwerk van pratende bomen (TreeWatch.net) noodzakelijk is om gericht de impact van klimaatverandering te onderzoeken.

collaboration_whiteArtboard 1_edited_edited_edited.jpg

Vertical Farming: The Only Way Is Up

Thijs van Gerrewey

Project Engineer & PhD student

Universiteit Gent

Met bedreigingen zoals klimaatsverandering, water schaarste, voedselveiligheid, energietekorten, schaarste van natuurlijke hulpbronnen, hoog pesticide en meststofgebruik, neemt de vraag naar een duurzame voedselproductie toe. Tegelijkertijd zullen we tegen 2050 met 10 miljard mensen zijn op deze planeet. Hoe gaan we iedereen op een duurzame manier kunnen voeden? Vertical farming kan een oplossing vormen voor dit probleem. In vertical farms worden planten geteeld in lagen met volledige controle over de omgevingsomstandigheden. Deze talk zal ingaan op de voor- en nadelen van vertical farming en hoe het kan bijdragen tot een duurzame landbouw.

collaboration_whiteArtboard 1_edited_edited_edited.jpg

Het middeleeuwse landschap tegen het canvas

Jan Trachet

Archeoloog, PostDoc

Universiteit Gent

In het midden van de 16e eeuw kreeg schilder Pieter Pourbus de opdracht het grondgebied van het Brugse Vrije op kaart te stellen. Het resultaat was een unieke tijdsopname van een bloeiende handelsregio, net voordat oorlog, overstromingen en economisch verval het landschap ingrijpend zouden veranderen. Hoewel het schilderij vaak wordt gebruikt als illustratie, is de inhoud van het schilderij amper onderzocht. Dankzij een nieuwe digitale verwerking van de kaart kunnen we de details van deze geschilderde kaart nu eindelijk ontsluiten. Is middeleeuwse landschap voorgoed uitgewist? Of zijn er nog restanten zichtbaar onder dat laagje polderklei?

collaboration_whiteArtboard 1_edited_edited_edited.jpg
bottom of page